Magnelli - (Alberto Magnelli)

43 obras encontradas

60.60 - Siglos XIX y XX. Modernismo - 19.40.15 - Retratos



Pannell decoratiu, Dona núm. 1




Pannell decoratiu, Dona núm. 2




Pannell decoratiu, Dona núm. 4


60.80 - Siglo XX. Vanguardias Históricas/Expresionismo - 19.40.95 - Paisajes y Vistas



Paisatge toscà


60.80 - Siglo XX. Vanguardias Históricas/Expresionismo - 19.45.15 - Retratos



Els pagesos a taula




L'espera al jardí


60.80 - Siglo XX. Vanguardias Históricas/Expresionismo - 19.45.30 - Bodegones y Flores



el mapamundi i Lacerba


60.90 - Siglo XX. Vanguardias Históricas/Cubismo - 19.45.90 - Retratos



Dona al balcó




Dues dones dretes




Els nuvis




La reixa negra




Virginia


60.90 - Siglo XX. Vanguardias Históricas/Cubismo - 19.50.28 - Varios



Conciliàbuls distrets




Gairebé greu




Limits ordenats


Documentos 1 a 15 de 43